Детский портал - Дом детей - Первый для детей

Детские песни

 • Список тем link
 • Беларусские народные песни

 • А ў полi вярба
 • А ў полi вярба нахiлёная
 • А за нiвамi
 • А мой мiлы захварэў

 • Бывайце здаровы (И. Любан - А. Русак)
 • Ванечка-Ванюша
 • Ванька
 • Выйшла замуж маладою

 • Гарнi, гарнi бульбу з печы
 • Грымата
 • Грэчанiкi

 • Дробна-драбнiца

 • Ехаў Ясь на канi

 • Запражыце сiвых коней
 • Звiняць звонычкi

 • Кацiлася чорна галка
 • Касiў Ясь канюшыну

 • Лявонiха
 • Ляснiк

 • Мацi, мая мацi

 • Наш край
 • Ночка цёмная

 • Ой, вецер вее, навiвае
 • Ой, дубе, мой дубе
 • Ой, капуста ды рассада
 • Ой, ляцелi гусi з броду
 • Ой, музыкi
 • Ой, пайду я ў лес по дровы
 • Ой, рэчанька, рэчанька
 • Ой, у лузе
 • Ой, чые то гусi

 • Перапёлачка
 • Прымакi
 • Прышоў на вяселле наш сваток

 • Сам не знаю, не ведаю
 • Сказаў, як звязаў
 • Стукалка

 • Ў агародзе верба расла

 • У зялёную дуброву

 • Хацела ж мяне мацi замуж аддацi
 • Хлопец пашаньку пахае

 • Цвiце церам
 • Цячэ рэчанька

 • Чаму ж мне не пець
 • Чарка на пасашок

 • Шумяць вербы
 • Шэрая лашадачка

 • Я ў калгасе раблю
 • Явар з калiнаю (Ю. Семеняка - Я. Купала)
 • Як было у мацi
 • Як пайду я па-над лугам
 • Янка
 • Список тем link
 • Понравилось? Оставьте отзыв об этом материале!